Module 9 : กับดักความสำเร็จวัยสร้างตัว

By Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

0
03:18:04
Course Content
Section 1: อะไรคือ กับดักชีวิตของเราในแต่ละช่วงชีวิต
00:17:45
Section 2: กับดักของการติด Game (เกม)
00:20:51
Section 3: กับดักของการติด Girl & Guy& Gay (เพศตรงข้าม)
00:20:13
Section 4: กับดักของการติด Gamble (การพนัน)
00:20:03
Section 5: กับดักของการติด Good Life (ชีวิตสบาย)
00:17:46
Section 6: กับดักของการติด Gang (กลุ่มเพื่อน)
00:20:39
Section 7: กับดักของการติด Gossip (นินทา)
00:18:51
Section 8: กับดักของการติด Gun (อาวุธ หรือความรุนแรง)
00:20:15
Section 9: หลักและเทคนิคการสร้างตัวในวัยรุ่น และวัยต่างๆ
00:20:08
Section 10: บทสรุป
00:21:33
Coaches
Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

THB 4,900

THB 4,900

THB 10,000
Take this course