Module 8: การบริหารความคาดหวัง (Expectation)

By Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

0
02:44:35
Course Content
Section 1: ความคาดหวังกับความผิดหวังที่เรารู้จัก
00:19:49
Section 2: ความผิดหวังที่สร้างความสำเร็จในชีวิตได้
00:14:42
Section 3: ความผิด คือการเรียนรู้
00:17:34
Section 4: ประโยชน์ของความผิดหวังที่เกิดจากความคาดหวัง
00:16:12
Section 5: การจัดการอารมณ์ของความผิดหวัง
00:14:47
Section 6: การฝึกสร้างจินตนาการภาพของความคาดหวังเพื่อความสำเร็จ
00:16:12
Section 7: การเปลี่ยนความเชื่อใหม่จากสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
00:14:08
Section 8: การนำพาตนเองอยู่ในบริบทที่ทำให้บริหารความคาดหวังได้ดี
00:17:22
Section 9: สร้างแบบพฤติกรมใหม่ให้ตัวเองในการบริหารความคาดหวัง
00:15:48
Section 10: บทสรุป
00:18:01
Coaches
Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

THB 49,000

THB 49,000

THB 10,000
Take this course